02.12.10 Okresní přebor škol

26.11.2010 19:57

 

Nominace na OP škol - I stupen : Chvátil, Šolc, Blažek, Kablukov, náhr. Marek. 

Nominace na OP škol - II stupen : Ptáček, Skybová, Marek, Syruček, náhr. Ewers.

Okresní kolo škol Hradecka v šachu 2010

 Pořadatel:                   SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové a Královéhradecký krajský

                                   šachový svaz

 Ředitel soutěže:        Petr Jecha

 Hlavní rozhodčí:        Jan Slavík

 Hrací místnost:          Hradec Králové, Hradební 1029/zastávka MHD Zimní stadion a pěšky směr Letní kino cca 300 m od zastávky, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 2 nebo autobusem č.16; nebo trolejbusem č.7, zastávka Stará nemocnice a pěšky 200m směr Letní kino/

 Termín                     čtvrtek 2. prosince 2010

 Prezence:                      8.00 - 8.25 h.            zahájení turnaje v 8.30 hod.

13.30 - 14.00 h        ukončení soutěže

 Kategorie:                  A/ žáci 1. - 5. tříd

                                   B/ žáci 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií

                                   C/ studenti středních škol

 Družstva:                   Čtyřčlenná družstva žáků stejné školy z okresu Hradec Králové, jedno družstvo v každé kategorii za školní zařízení.

V případě menšího počtu přihlášených je možný start dalšího družstva za školu – zájem uveďte v přihlášce. Vedoucí družstva bude předem informován.

 Soupiska:                   Soupiska družstva školy se předkládá při prezenci a musí být potvrzena vedením školy. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, VT/ELO a navštěvovanou třídu všech hráčů. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci, hostování není povoleno.

Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti, hráč nesmí být zařazen na soupisce před hráčem s ratingem o 100 a více bodů vyšším, hráčům bez ratingu bude propůjčen dle klasifikačních tabulek.

Přihlášky:                   Písemně do čtvrtka 25. listopadu 2010 na e-mail: <petr@jecha.name>

Startovné:                  Za každé družstvo 120,- Kč  , startovné 60,- Kč bude hradit družstvo školy, kde proběhne základní kolo v šachu (přebor školy). Hrací předpis:             Hodnocení družstev olympijským způsobem (počítá se skóre).

O pořadí rozhoduje:

1) součet bodů

2) vzájemný zápas

3) individuální výsledek na 1., 2., a 3. šachovnici. 

Systém hry bude určen na místě podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích, při menším počtu každý s každým, tempem 20 minut na partii a hráče podle pravidel FIDE pro rapid šach bez povinného zápisu.

  Materiál:                    Na každé družstvo dvě kompletní šachové soupravy a šachové hodiny.

                                    Za zapůjčení šachové soupravy bude vybírán poplatek 40,- Kč.

 Ceny:                          Pro nejlepší družstva diplomy, drobné ceny pro všechny účastníky.

 Postup:                       Dvě nejlepší družstva v každé kategorii postupují do krajského kola.

Upozornění:                Bezpečnost žáků zajišťuje v plném rozsahu vysílající škola /viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 Sb. §7, odst. 2/. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti úrazu ani krádeži. Hráči musí mít kartu pojištěnce. Za zdravotní stav, dodržování bezpečnosti a kázeň účastníků soutěže odpovídá vedoucí družstva.

Informace:                 Jan Slavík, e-mail: jan-slavik@seznam.cz, tel. 608609317

 

 

 

Jan Slavík                                                                                          Petr Jecha

KM KHŠS                                                                                        ředitel turnaje

 

 

 

V Hradci Králové dne 1. listopadu 2010

 

 

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015