22.10.-30.10.2010 Mistrovství Čech mladeže v Harrachove

10.10.2010 16:36

 

Na 21.Mistrovství Čech mladeže  2010 v Harrachově Ortex budou reprezentovat naši nejlepší hráči, které si tam probojovali postup, zejména Vojta Wagner, Šimon Chvátil, Filip Šolc v kategorii H12, Kateřina Skybová v kategorii D14.

Propozice MČM :            

Pořadatel :  1. Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s.,

2. Řídící orgán :         Komise mládeže Šachového svazu České republiky

3. Termín konání :     22. až 30. října 2010

4. Místo konání :       Hotel Skicentrum, 512 46 Harrachov 225

5. Ředitel turnaje :   Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,

tel. : 731 00 63 64, E-mail : chess.svetla@seznam.cz,

6. Hlavní rozhodčí : Ing. Petr Herejk

7. Hlavní trenér :    Ing. Evžen Gonsior   

8. Kategorie :  Mistrovství Čech mládeže 2010 :

                                    H12, D12 : chlapci a děvčata do 12 let, nar. v r. 1999 a mladší,

                                    H14, D14 : chlapci a děvčata do 14 let, nar. v r. 1997 a mladší,

                                    H16, D16 : chlapci a děvčata do 16 let, nar. v r. 1995 a mladší.

9. Cenový fond :        Medaile a poháry pro 1.- 3. v kategoriích H12-16 i v D12-16.

Pořadatel zajistí hodnotné finanční a věcné ceny a to pro min. 40 hráčů.

10. Systém :               Každá kategorie hraje samostatný turnaj na 9 kol švýcarským systémem.

Losování bude prováděno programem Swiss-Manager. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí střední buchholz, buchholz, počet výher a los.

11. Hrací tempo :       90 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče

12. Právo účasti :      Mistrovství Čech mládeže 2010 :

V turnajích H12, H14, H16 mohou startovat chlapci i dívky, ale pouze šachisté registrovaní v ŠSČR, kteří mají zaplacené registrační poplatky za rok 2010 a splňují některou z těchto dalších podmínek :      

a/ přímo postupující – na základě umístění na Mistrovství Čech 2009 v šachu či na Mistrovství České republiky 2010 v šachu - viz web ŠSČR

b/ přeborníci krajů ( JČ, ZČ, KV, ÚL, Li, HK, PU, StČ a Praha )

c/ další postupující z výše uvedeného krajského přeboru – počet postupujících z jednotlivých krajů v každé kategorii je dán počtem registrovaných hráčů v dané kategorii k 30.6.2009 – viz web ŠSČR

d/ v turnaji H12 mohou startovat též přeborníci H10 uvedených krajů

e/ pořadatel má jednu divokou kartu v každé z kategorií H12, H14 a H16

f/ jednu divokou kartu do každé z kat. H12, H14 a H16 udělí KM ŠSČR

g/ počet náhradníků za postupující z krajů je stanoven jako 200% z počtu postupujících z KŠS v dané věkové kategorii

h/ v případě, že KM KŠS neobsadí své postupové místo, rozhodne o jeho obsazení KM ŠSČR

                    Mistrovství Čech dívek : Kategorie D12, D14 a D16 jsou otevřené pro  všechny registrované dívky. Stejné věkové kategorie chlapců a dívek budou hrát společný turnaj. Dívky a chlapci budou vyhodnoceny zvlášť.

13. Podmínky účasti : Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada veškerých pobytových

nákladů včetně startovného. U hráčů mladších 15 let je doprovod povinen hodnověrným způsobem prokázat totožnost hráče.

                                    Včasná presentace. Souhlas s těmito propozicemi.

14. Časový plán :        Pá 22.10.    od 18:00         do 21:30         presentace

                               So 23.10. od 8:00              do 12:00         presentace

                                              od 13:30                                slavnostní zahájení  

                                                      od 14:00    do 18:00  1. kolo

                                              od 19:30         do 02:00        koncert Český Slavoj

                                   Ne 24.10. od 10:30        do 12:00        tématická přednáška

                                                      od 14:00  do 18:00    2. kolo

                                   Po   25.10.  od 9:00    do 13:00    3. kolo

                                              od 14:00        a od 15:00      2 x exkurze do sklárny a pivovaru

                                              od 16:00        do 17:30        tématická přednáška

                                              od 18:30        do 21:30        simultánky

                                   Út 26.10.  od    9:00   do 13:00    4. kolo

                                                    od 14:30    do 18:30    5. kolo

                                   St 27.10.  od    9:00    do 13:00    6. kolo

                                             od 15:00        do 18:30        turnaj v bleskovém šachu

                                             od 19:30        do 21:00        tématická přednáška

                                  Čt 28.10.   od    9:00     do 13:00   7. kolo

                                            od 15:00        a od 16:30      2 x Hornické muzeum včetně štoly

                                            od 16:30        do 18:00        hádání tahů

                                            od 18:30        do 21:30        simultánky

                                            od 19:30         do 02:00        koncert Český Slavoj

                                   Pá 29.10.  od    9:00    do 13:00    8. kolo

                                           od 16:30        do 18:00        řešitelská soutěž

                                           od 19:00        do 20:30       tématická přednáška

                                   So 30.10.  od    8:30    do 12:30    9. kolo

                                           od 13:30                                slavnostní zakončení

                                           od neděle 24.10.       do pátku 29. 10.       fotbalový turnaj - dle rozpisu

15. Postupy :              Na M ČR postoupí min.  8 hráčů z H12, 8 hráčů z H14 a 8 hráčů z H16.

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015