Propozice přeboru jednotlivců Hradecka 2011.

07.01.2011 14:11

 

Propozice přeboru jednotlivců Hradecka 2011

 1. Přebor jednotlivců Hradecka 2011 (dále jen PJH) pořádá STK KHŠS pro hráče registrované zejména v šachových oddílech okresu Hradec Králové. Pověřeným vedoucím soutěže je Václav Portych.
 2. Hráči se závazně přihlašují u svých šachových oddílů, jejichž organizační pracovníci předají písemné přihlášky pověřenému vedoucímu PJH do pondělí 10. 1. 2011, případně e-mailem na adresu vaclav.portych(šs)gmail.com. Případná přihláška a její zrušení před losováním není pokutováno.
 3. Startovné skupiny A – 150,- Kč – (kvůli zápočtu na FRL) a startovné skupin B1 a B2 – 40,- Kč – bude vybíráno na losovací schůzi vedoucím soutěže. Celý výtěžek po odečtení částky na zápočet FRL je určen pořadatelským šachovým oddílům.
 4. Podmínky účasti: souhlas s těmito propozicemi, jejichž neznalost při sporech neomlouvá a jejichž součástí je příloha s právy účasti, dodržování pravidel fair-play, vycházení vstříc potřebám soupeřů a zaplacení startovného, event. vratné zálohy. Účast na losování je povinná (mimohradečtí hráči mohou být zastoupeni). V závažných případech je možné se z losování omluvit pověřenému vedoucímu soutěže a zároveň potvrdit svoji účast v PJH.
 5. Zařazování do skupin: dle práv účasti uvedených v příloze. Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu ELO k 5. 1. 2011. Skupiny mohou být podle počtu přihlášených upraveny při zachování pořadí hráčů dle přílohy. Pověřený vedoucí soutěže má právo udělit výjimku (divoká karta pro talentovanou mládež, účast hráčů mimo okres HK, apod.) do počtu tří.
 6. Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu, ale do zahájení následujícího kola. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Po uplynutí jedné hodiny čekání se partie kontumuje. Svou nepřítomnost (např. pro nemoc, služební cestu) je povinen hráč omluvit alespoň 24 hodin před začátkem partie soupeři i rozhodčímu. Pozdější omluva je možná jen se souhlasem pověřeného vedoucího soutěže v případě vážného důvodu. Seznam kontaktů bude vytvořen při losování a předán hráčům. Nepřítomnost bez omluvy je důvodem ke kontumaci partie. Kontumace se nezapočítávají na ELO.
 7. Hráč smí mít v první části turnaje (do 5. kola při 10 hráčích, do 7. kola při 12 hráčích) odloženu ze závažných důvodů nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána do zahájení přespříštího kola. Hráč musí o odložení partie včas informovat soupeře, jinak prohrává dle bodu 7., a dohodnout nový termín. Důvod odložení se nezkoumá, nemoc je důvod jako každý jiný.
 8. Není-li odložená partie sehrána dle bodu 7. nebo nebyl-li informován soupeř a dohodnut nový termín, viník partii prohrává. Při odložení další partie se kontumuje dříve odložená nesehraná partie.
 9. Poslední tři kola turnajů se hrají výhradně ve stanovených termínech (po dohodě obou soupeřů je možné partie předehrát). Partie nesehrané dle bodu 7. se kontumují.
 10. Rozhodčí turnaje může povolit výjimku z těchto ustanovení, nebude-li ohrožena regulérnost boje o postupy a sestupy. Při nedohodě soupeřů nařídí termín sehrání partie. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji v neprospěch viníka nesehrání v nařízeném termínu. Odvolání proti rozhodnutí rozhodčího a protesty řeší odvolací komise (předseda – V. Portych, členové – J. Bielavský a předseda STK KHŠS J. Slavík).
 11. Termíny (pro jednoduchost je uvedeno datum pondělí příslušného hracího týdne):
   Po 10. 1. 2011 - uzávěrka přihlášek
   Čt 13. 1. 2011, 18:00 hod., Slavia - losování všech skupin. Účast všech hráčů je povinná (viz bod 5)
  
        10členná skupina       12členná skupina
   17. 1.	I. kolo			  I. kolo
   24. 1.	II. kolo	      II. kolo
   31. 1.	volný termín, dohrávky	  III. kolo
    7. 2.	III. kolo		volný termín, dohrávky
   14. 2.	IV. kolo		  IV. kolo
   21. 2.	volný termín, dohrávky	  V. kolo
   28. 2.	V. kolo		      VI. kolo
    7. 3.	VI. kolo	    volný termín, dohrávky
   14. 3.	volný termín, dohrávky	  VII. kolo
   21. 3.	VII. kolo		  VIII. kolo
   28. 3.	VIII. kolo		  IX. kolo
    4. 4.	volný termín, dohrávky	  X. kolo
   11. 4.	IX. kolo	    volný termín, dohrávky
   18. 4.				  XI. kolo
 12. Hrací tempo: dvě hodiny na celou partii bez časové kontroly na určitý počet tahů – v případě dohody obou soupeřů při použití digitálních hodin na celou partii tempo 1,5 hod. + 30 sec. na tah)
 13. Titul, postupy, sestupy a zápočty: Vítěz získává titul přeborníka Hradecka. Vítězové skupiny A postupují do KPJ 2011, počet bude určen propozicemi KPJ. Vítězové skupin B1 a B2 mají zaručen postup do skupiny A PJH 2012. Právo účasti ve skupině A ztrácejí poslední tři, přičemž třetí od konce bude prvním náhradníkem. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v bodě 5.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR, tj. a) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, b) výsledky vzájemných partií mezi účastníky, o které se jedná, c) výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, třetímu, atd., d) los.
 14. Všechny turnaje budou započteny na LOK ŠSČR. Skupina A navíc také na FRL FIDE. Na zápočet jsou hráčům započteny pouze výsledky s hráči mající ELO 1251 a vyšší.
 15. Hrací místnosti a hrací dny: skupina A v úterý na Sokole 17:30 – 21:30 hod., skupiny B1 a B2 v pondělí na Slavii 17:30 – 21:30 hod. Rozhodčí jednotlivých skupin budou oznámeni na losovací schůzi.
 16. Skupiny B se hrají jako XIII. ročník Memoriálu Jaroslava Horáčka.

V Hradci Králové 22. 11. 2010
Václav Portych, vedoucí PJH
Jan Slavík, předseda STK KHŠS

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015